Výzva k podání nabídky - Oprava komunikace

Tisk

Výzva k podání nabídky: - veřejná zakázka malého rozsahu:  Oprava místní komunikace IV/2 v Božanově - I.etapa

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 23.3.2012

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 11.4.2012 ve 13 hodin