Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides3.jpg
 • slides10.jpg
 • slides9.jpg
 • slides2.jpg
 • slides11.jpg
 • slides5.jpg
 • slides17.jpg
 • slides6.jpg
 • slides12.jpg
 • slides15.jpg
 • slides7.jpg
 • slides1.jpg
 • slides14.jpg
 • slides8.jpg
 • slides13.jpg
 • slides16.jpg
 • slides4.jpg

Ve zkratce ...

 • Stolní tenis se hraje na sále Obecního domu každé úterý a čtvrtek od 18:30hod.
 

Petice - těžba břidlicového plynu

Email Tisk PDF

Níže zmíněnou petici můžete podepsat v kanceláři Obecního úřadu.

Tiskové prohlášení

Na základě zvětšujícího se tlaku ze strany veřejnosti, pramenícího z obav o hrozící poškození životního prostředí, zejména zdrojů pitné vody a dochovaného rázu krajiny, následkem průzkumu těžby, či vlastní těžbou břidlicových plynů v regionech Trutnovska, Náchodska a Broumovska, byl dnešního dne (tj. 9. 2. 2012) ustanoven petiční výbor zaměřený právě na uspořádání petice proti průzkumu těžby, a proti vlastní těžbě břidlicových plynů v uvedeném území.

Petiční výbor se na svém ustavujícím zasedání shodl na textu petice a na jejím rychlém předání veřejnosti, aby se občané mohli co možná nejdříve vyjádřit svým podpisem k této problematice. Petiční výbor dále určil Bc. Jiřího Škopa jako osobu oprávněnou jednat jménem petičního výboru s orgány státní správy a dalšími subjekty.

Ustavující členové petičního výboru se shodli na tom, že se s textem petice obrátí nyní na svazky obcí a místní akční skupiny v dotčeném území s prosbou o brzké zpřístupnění petice občanům.

Za petiční výbor,
Bc. Jiří Škop, v. r.
Petičního výboru Petice proti průzkumu těžby, a proti těžbě břidlicových plynů


Záznam o ustanovení petičního výboru

Petice proti těžbě břidlicových plynů

Informace k dané problematice


Strana 95 z 95