Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

7.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 7.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 11.7.2019 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Došlá pošta
  4. Prodej pozemků na stavebních parcelách p.p.č.: 1129/2, 1129/8, 3073/5, 1129/9, 1129/1, 1129/5, 1129/4, 1129/3.
  5. Závěr

Za poklady Broumovska 2019

Email Tisk PDF

plakat za poklady 2019

Den pro obec 2019

Email Tisk PDF

plakat den pro obec 2019

Stromořadí

Email Tisk PDF

Jakou cenu mají lidské životy.

Jen shodou okolností si sobotní počasí nevyžádalo lidské oběti na silnici vedoucí z Broumova do Božanova. Silný vítr si doslova pohrál se statnými stromy, které jsou, jak se ukázalo již v minulosti ztrouchnivělé, dožité a životu ohrožující. Jejich odstranění brání všemi prostředky Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují, a to i přesto, že na katastrofální stav většiny stromů je opakovaně upozorňována. Je k nevíře, že zdraví a životy lidí mají pro tuto státem řízenou organizaci, placenou z daní i občanů Broumovska, tak malou cenu. Je mnoho lidských činností při kterých nejsme schopni stoprocentně zabránit případným lidským obětem, ale dožité stromy ohrožující silniční provoz to rozhodně nejsou. Až k neštěstí dojde, a otázka není zda dojde, ale kdy dojde, budeme se ptát sami sebe dalo se tomu zabránit ? Ať se to Správě chráněné krajinné oblasti Broumovsko líbí či nelíbí, člověk je také součástí přírody, a žije na území Broumovska po celá staletí.

stromoradi 1 stromoradi 2 stromoradi 3

 

Z fotografií pořízených 16.6.2019 je patrné v jakém zdravotním stavu se stromy nacházejí. K čemu jsou znalecké posudky, které se nás snaží přesvědčit, že stromy jsou zdravé a jejich pád nehrozí ? A argument, že za silný vítr nikdo nemůže, rozhodně neobstojí.

Karel Rejchrt, starosta obce Božanov

Strana 9 z 103