Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides15.jpg
 • slides1.jpg
 • slides13.jpg
 • slides14.jpg
 • slides8.jpg
 • slides12.jpg
 • slides5.jpg
 • slides4.jpg
 • slides7.jpg
 • slides11.jpg
 • slides3.jpg
 • slides16.jpg
 • slides2.jpg
 • slides10.jpg
 • slides9.jpg
 • slides6.jpg
 • slides17.jpg

Ve zkratce ...

 • Stolní tenis se hraje na sále Obecního domu každé úterý a čtvrtek od 18:30hod.
 

6.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 6.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 13.6.2019 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku a jeho rozdělení, PO MŠ Božanov za rok 2018
 5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Božanov za rok 2018
 6. Prodej části pozemku p.p.č. 1462 dle geometrického plánu č. 368-84/2019 díl b a f
 7. Použití fondu Vodovodů a kanalizací Božanov v roce 2019
 8. Projednání záměru prodeje pozemků p.p.č. 1247/8 a 1247/13 za účelem výstavby RD
 9. Projednání záměru koupi nemovitosti čp. 12 za účelem zřízení prodejny potravin
 10. Informace o realizaci stavebních akcí v roce 2019
 11. Vývoj daňových příjmů k 31.5.2019
 12. Závěr

Malé letní dovádění 2019

Email Tisk PDF

plakat mld 2019

Hasičská soutěž 2019

Email Tisk PDF

plakat soutez 2019

Výpadek elektrické energie 2019

Email Tisk PDF

vypadek el energie 201905

Strana 4 z 96