Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides15.jpg
 • slides2.jpg
 • slides4.jpg
 • slides9.jpg
 • slides8.jpg
 • slides6.jpg
 • slides7.jpg
 • slides11.jpg
 • slides5.jpg
 • slides14.jpg
 • slides12.jpg
 • slides16.jpg
 • slides17.jpg
 • slides1.jpg
 • slides3.jpg
 • slides10.jpg
 • slides13.jpg

Oprava místní komunikace - r.2017

Email Tisk PDF

Název akce

Oprava místní komunikace v obci Božanov

Realizace

2017

Identifikační číslo EDS

117D81500

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

logo mmr"Projekt "Oprava místní komunikace v obci Božanov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj."

 

 

Popis projektu:

 

Cílem projektu byla oprava místní komunikace u obecního úřadu sloužící pro veřejnou dopravu. Komunikace byla ve velmi špatném stavu po realizaci výstavby kanalizace. Realizaci opravy místní komunikace realizovala firma Strabag, a.s., která vzešla z výběrového řízení s nejnižší cenou. Projekt byl dokončen k 30.9.2017 předáním zápisu o předání díla. Cíle projektu byly splněny.

  

Náklady projektu:                  774 718,00 Kč

 

Dotace z programu MMR:    387 359,00 Kč

Vlastní zdroje :                      387 359,00 Kč

 

Původní stav komunikace.                                                Nynější stav komunikace.


oprava mistni komunikace 2017 puvodnioprava mistni komunikace 2017 novy