Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Závěrečný účet obce za rok 2012

Email Tisk PDF

Závěrečný účet obce Božanov za rok 2012

 

Přílohy:

 • rozvaha  adobe-pdf-document-icon
 • příloha  adobe-pdf-document-icon
 • výkaz zisku a ztrát  adobe-pdf-document-icon
 • výkaz o plnění rozpočtu  adobe-pdf-document-icon
 • zhodnocení vnitřního kontrolního systému  adobe-pdf-document-icon
 • zhodnocení hospodaření obcí zřízených účetních jednotek  adobe-pdf-document-icon
 • protokol o výsledku kontroly poskytnutých dotací  adobe-pdf-document-icon
 • vyúčtování finančních vztahůke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům  adobe-pdf-document-icon
 • zápis o provedené inventarizaci  adobe-pdf-document-icon
 • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  adobe-pdf-document-icon