Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Závěrečný účet obce

Email Tisk PDF

sales-report-iconObec Božanov zveřejňuje závěrečný učet obce v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Údaje o ročním hospodaření obce Božanov za příslušný kalendářní rok byly zpracovány do závěrečného účtu, ve kterém jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby.