Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

CzechPoint

Email Tisk PDF

 

Co je to Czech POINT?

CzechPoint je asistovaným místem výkonu veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Tato služba je Vám k dispozici na Obecním úřadu v Božanově:


Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů

 

Ceník

výpis cena za 1.stranu cena za každou další i započatou stranu
Obchodní rejstřík 100,-Kč

50,-Kč

Živnostenský rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Katastr nemovitostí

100,-Kč

50,-Kč

Rejstřík trestů

100,-Kč

-

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
  • Obchodní rejstřík → IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík → IČ podnikatele/ fyzické osoby
  • Katastr nemovitostí → Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisů z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.