Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides2.jpg
 • slides12.jpg
 • slides7.jpg
 • slides14.jpg
 • slides3.jpg
 • slides10.jpg
 • slides5.jpg
 • slides11.jpg
 • slides15.jpg
 • slides9.jpg
 • slides13.jpg
 • slides8.jpg
 • slides4.jpg
 • slides1.jpg
 • slides17.jpg
 • slides6.jpg
 • slides16.jpg

Vodovodní řad

Email Tisk PDF

tap-water-iconInformace k obecnímu vodovodu a kanalizaci resp. k budovaným skupinovým čistírnám odpadních vod.


Vodovodní řad

1. Druh vodovodního řadu

02 - zásobovací síť

2. Celková délka řadů (m)

10.364 m

3. Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)

70 mm

4. Největší jmenovitá světlost řadu (mm)

110 mm

 

Úpravna vody

1. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s)

0.41

2. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s)

0,56

3. Původ (odebírané) vody

05 - podzemní voda hlubin. oběhu

4. Kód kategorie upravit. surové vody

A1 - jedn. fyzik. úprava a dezinfekce

5. Způsob úpravy vod

03 - zdrav. zabezp. vody - dezinfekce

6. Zpracování kalu

03 - žádné

7. Odvodnění kalu

04 - žádné

Vodojem

1. Druh vodojemu

01 - zemní

2. Objem vodojemu (m3)

horní vodojem 30 m3

spodní vodojem 75 m3


 

Čerpací a přečerpací stanice NE
Jiné vodárenské objekty NE