Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Historie

Email Tisk PDF

Obec Božanov je malá hraniční obec, která se nachází v Broumovské kotlině. Dominantou obce je kostel sv. Máří Magdaleny společně se strmým obrysem "Koruny" (769m), jednoho z vrchlů Broumovských stěn. Ze západu je chráněna Broumovskými stěnami, které jí dávají podhorský charakter. Charakter zástavby je typicky venkovský s prvky německé architektury. Především se jedná o zemědělské usedlosti, rodinné domy a rekreační chalupy. V obci je hraniční přechod na turistické stezce, přes který prochází mezinárodní cyklotrasa č.400, která spojuje broumovské stěny, na české straně se stolovými horami, na polské straně.

historie koruna

Podle některých badatelů, již v roce 1253 vysadil lokátor Berthold emfyteutickým právem ves tzv. lánového (ulicového) typu, která v pozdějších pramenech ze 14. a 15. století nesla podle zakladatele označení Berthelsdorf, v průběhu 17. století Banzdorf a počínaje 18. stoletím Barzdorf, současný Božanov. Ves je doložena "in originali" až listinou z 15.března 1256, mocí které udělil opat Martin jmenovanému Bertoldovi právo osídlit zdejší lokalitu "sivam Policensem circa Bosanow et circa Stenawam". V první polovině 19. století patřila obec mezi početně největší poddanské vesnice broumovského panství.

historie koruna1

 

Historie obce Božanov

Historie kostela sv.Máří Magdaleny v Božanově