Uzavírka silnice Martínkovice - Božanov

Tisk

Přílohou uvedeno dopravní omezení na silnici III/3025 s vyznačením objízdné trasy - v termínu:

Vyhláška - Opatření obecné povahy.PDF