Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides10.jpg
 • slides2.jpg
 • slides13.jpg
 • slides4.jpg
 • slides3.jpg
 • slides1.jpg
 • slides16.jpg
 • slides11.jpg
 • slides6.jpg
 • slides8.jpg
 • slides12.jpg
 • slides5.jpg
 • slides9.jpg
 • slides14.jpg
 • slides15.jpg
 • slides7.jpg
 • slides17.jpg

Ve zkratce ...

  • Přijďte si zacvičit. Každou středu od 19:00 hod. na sále Obecního domu cvičení žen nejen v aerobiku.
   
  • Stolní tenis se hraje na sále Obecního domu každé úterý a čtvrtek od 18:30hod.
   

15.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 15.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 22.6.2017 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Závěrečný účet a účetní závěrka obce Božanov za rok 2016
 5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku PO MŠ Božanov za rok 2016
 6. Výstavba Multifunkčního domu - informace
 7. Založení společnosti Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o.
 8. Vyžazení majetku z evidence
 9. Nákup nemovitosti čp.3 stojící na st.p.č. 50/1,p.p.č. 111/1, 112/2 a část st.p.č. 57/2
 10. Vývoj daňových příjmů k 31.5.2017
 11. Závěr

Dětský den 2017

Email Tisk PDF

plakat detsky den 2017

14.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 14.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná v files-folder-iconúterý 16.5.2017 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Inventarizace majetku obce k 31.12.2016
 5. Založení příspěvkové organizace VaK Božanov
 6. Informace o nákupu nemovitosti čp.3 stojící na st.p.č. 50/1,p.p.č. 111/1, 112/2 a část st.p.č. 57/2
 7. Informace o výstavbě Multifunkčního domu
 8. Vývoj daňových příjmů k 30.4.2017
 9. Závěr

Den matek 2017

Email Tisk PDF

plakat den matek 2017

Strana 10 z 83