Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides7.jpg
 • slides2.jpg
 • slides11.jpg
 • slides5.jpg
 • slides8.jpg
 • slides4.jpg
 • slides1.jpg
 • slides17.jpg
 • slides15.jpg
 • slides16.jpg
 • slides14.jpg
 • slides10.jpg
 • slides3.jpg
 • slides12.jpg
 • slides6.jpg
 • slides13.jpg
 • slides9.jpg

Ve zkratce ...

  • Přijďte si zacvičit. Každé pondělí a středu od 19:00 hod. na sále Obecního domu cvičení žen nejen v aerobiku.
   
  • Stolní tenis se hraje na sále Obecního domu každé úterý a čtvrtek od 18:30hod.
   

Za poklady Broumovska 2018

Email Tisk PDF

za poklady 2018

Dětský den 2018

Email Tisk PDF

plakat detsky den 2018

20. zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 20.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 7.6.2018 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Schválení inventarizace majetku k 31.12.2017
 5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku PO MŠ Božanov za rok 2017
 6. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Božanov za rok 2017
 7. Prodej pozemku p.p.č. 321/2 v k.ú. Božanov
 8. Zřízení fondu obnovy vodovodů a kanalizací
 9. Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací
 10. Informace o realizaci stavebních akcí roku 2018
 11. Vývoj daňových příjmů k 30.4.2018
 12. Závěr

GDPR - Souhlas s nakládáním s osobními údaji

Email Tisk PDF

files-folder-iconV souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) přikládáme nový souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji. GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. 

Pokud např. chcete být i nadále informováni o dění v obci, musí obecní úřad uchovávat Vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu je třeba poskytnout nový souhlas.

adobe-pdf-document-icon Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji

Strana 9 z 92