Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides15.jpg
 • slides1.jpg
 • slides2.jpg
 • slides6.jpg
 • slides5.jpg
 • slides9.jpg
 • slides16.jpg
 • slides14.jpg
 • slides4.jpg
 • slides3.jpg
 • slides13.jpg
 • slides17.jpg
 • slides10.jpg
 • slides12.jpg
 • slides8.jpg
 • slides7.jpg
 • slides11.jpg

Zrealizované projekty

Rekonstrukce dolního vodojemu

Email Tisk PDF

Realizace:
rok 2012

 

Popis:
Cílem projektu je oprava poškozených nádrží, armaturní šachty a vstupního prostoru „dolního vodojemu“ v obci Božanov. Dolní vodojem je z roku 1923 v původním stavu. Stěny nádrží jsou poškozené, jejich glazura se drolí, jednotlivé nádrže protékají a v armaturní šachtě jsou průsaky. Hrozí zvětšení průsaku a tím nefunkčnost systému a tím možné přerušení dodávky vody obyvatelstvu.

 

Náklady:

Celkové finanční náklady: 308.454,-Kč  
Z toho dotace: 200.000,-Kč dotace od Královéhradeckého kraje

Foto realizace:
vodojem 1vodojem 2

vodojem 3vodojem 4

vodojem 5vodojem 6

Dokončení rekonstrukce pěší zóny

Email Tisk PDF

Realizace:
rok 2012

 

Popis:
Dokončení pěší zóny po mostek na cestičce (výměna vodovodního řadu, nový asfaltový povrch).

 

Náklady:

Celkové finanční náklady: 120.000,-Kč  
Z toho dotace: 0,-Kč  

Výstavba skupinových ČOV - I.etapa

Email Tisk PDF

Realizace:
rok 2012

 

Popis:
V průběhu roku 2012 došlo k výstavbě tří skupinových čistíren odpadních vod (septik se zemním filtrem) v horní části obce. Čištění se dotkne čtrnácti obytných domů a vyžádá si investici ve výši 1.140.973,- Kč. Obec Božanov obdržela v roce 2011 dotaci na tuto investici ve výši 910.000,- Kč od Královéhradeckého kraje.

 

Náklady:

Celkové finanční náklady: 1.140.973,-Kč  
Z toho dotace: 910.000,-Kč dotace od Královéhradeckého kraje

Víceúčelové hřiště se zónou pro rodiče s dětrmi

Email Tisk PDF

Realizace:
rok 2012

 

Popis:
Nejvýznamnější investiční akcí roku 2012 je rekonstrukce víceúčelového sportoviště se zónou pro rodiče s dětmi. Celkové náklady na stavbu sportoviště dosahují téměř 1,5 mil. korun a další statisíce si vyžádá zóna pro rodiče s dětmi. Vzhledem k finanční náročnosti tohoto projektu se počítá s dokončením zóny pro rodiče s dětmi v příštích letech. Na realizaci tohoto projektu získala obec dotaci z programu rozvoje venkova přes MAS Broumovsko+ ve výši 737 000,- Kč. Předpokládané dokončení stavebních prací je konec měsíce června, a to tak, aby bylo možné sportoviště využívat již v letních měsících tohoto roku. Vizualizace, která je zde uvedena, může ještě doznat dílčích změn, ale s podstatnými změnami se již nepočítá.

 

Náklady:

Celkové finanční náklady: 1.468.344,-Kč  
Z toho dotace: 737.000,-Kč ( z programu PRV- LEADER prostřednictvím MAS Broumovsko+

 

Foto vizualizace:

hriste vizualizace

Foto realizace:

hriste 1hriste 2

hriste 3hriste 4

Strana 2 z 5