Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • slides12.jpg
 • slides13.jpg
 • slides14.jpg
 • slides5.jpg
 • slides16.jpg
 • slides2.jpg
 • slides10.jpg
 • slides1.jpg
 • slides8.jpg
 • slides4.jpg
 • slides11.jpg
 • slides3.jpg
 • slides15.jpg
 • slides17.jpg
 • slides6.jpg
 • slides7.jpg
 • slides9.jpg
Úřední deska (stav ke dni 23.10.2018) [Archiv]

Úřední deska Obecního úřadu v Božanově má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází na Obecním domě vedle vchodu do prodejny potravin. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena se dvou vitrín, umístěných vedle sebe.

Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
6.10.2018 22.10.2018 Obec Božanov - Výsledky voleb do zastupitelstva obce Božanov 2018 Zobrazit dokument [222 kB], (66x) Úřední deska
6.10.2018 11.10.2018 Obec Božanov - Výsledky voleb v obci Božanov - První kolo senátních voleb 2018 Zobrazit dokument [155 kB], (42x) Úřední deska
18.9.2018 4.10.2018 Krajský úřad Kr.kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kr.kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kr.kraje po vydání Aktualizace č.1 Zobrazit dokument [128 kB], (23x) Úřední deska
10.9.2018 5.10.2018 Obec Božanov - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR Zobrazit dokument [173 kB], (29x) Úřední deska
6.9.2018 5.10.2018 Obec Božanov - svolání 1.zasedání okrskové volební komise Zobrazit dokument [109 kB], (25x) Úřední deska
6.9.2018 24.9.2018 Královéhradecký kraj - Rozhodnutí hejtmana Kr.kraje č.2/2018 ze dne 5.9.2018 o ukončení období mimořádných klimatických podmínek Zobrazit dokument [101 kB], (39x) Úřední deska
27.8.2018 5.10.2018 Marius Pedersen a.s. - Svoz nebezpečného odpadu 4.10.2018 Zobrazit dokument [193 kB], (45x) Úřední deska
27.8.2018 13.9.2018 Marius Pedersen a.s. - Svoz velkoobjemového odpadu 13.9.2018 Zobrazit dokument [261 kB], (42x) Úřední deska
21.8.2018 6.10.2018 Obec Božanov - Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR Zobrazit dokument [350 kB], (65x) Úřední deska
13.8.2018 24.8.2018 Obec Božanov - Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Božanov Zobrazit dokument [69 kB], (43x) Úřední deska
6.8.2018 5.10.2018 Obec Božanov - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Zobrazit dokument [109 kB], (53x) Úřední deska
25.7.2018 31.8.2018 Královéhradecký kraj - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č.1/2018 ze dne 25.7.2018 o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek Zobrazit dokument [383 kB], (53x) Úřední deska
12.7.2018 5.10.2018 Obec Božanov - Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva potřebného počtu podpisů na peticích Zobrazit dokument [164 kB], (83x) Úřední deska
20.6.2018 6.7.2018 Městský úřad Broumov - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Vrtaná studna na p.p.č.238/1 kat.území Božanov Zobrazit dokument [862 kB], (66x) Úřední deska
13.6.2018 16.7.2018 Obec Božanov - záměr prodeje nemovitého majetku Zobrazit dokument [195 kB], (26x) Úřední deska
13.6.2018 29.6.2018 Městský úřad Broumov - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j.4015/2018 OŽ Zobrazit dokument [140 kB], (70x) Úřední deska
5.6.2018 20.6.2018 DSO Broumovsko - Závěrečný účet za rok 2017 Zobrazit dokument [12 MB], (63x) Úřední deska
28.5.2018 13.6.2018 Městský úřad Broumov - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- "Odrazové zrcadlo na místní komunikaci Božanov" Zobrazit dokument [724 kB], (81x) Úřední deska
28.5.2018 12.6.2018 Obec Božanov - Závěrečný účet obce za rok 2017 Úřední deska
24.5.2018 8.6.2018 Obec Božanov - Informace o konání Zastupitelstva obce Božanov - 7.6.2018 Zobrazit dokument [184 kB], (68x) Úřední deska
21.5.2018 29.6.2018 Městský úřad Broumov - Informace k vydávání řidičských průkazů od 1.7.2018 Zobrazit dokument [121 kB], (92x) Úřední deska
2.5.2018 4.6.2018 Státní pozemkový úřad Praha - Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu pozemků ve vlastnictví státu Zobrazit dokument [993 kB], (108x) Úřední deska
25.4.2018 31.5.2018 Finanční úřad Hradec Králové - Veřejná vyhláška - informace o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018 Zobrazit dokument [1 MB], (77x) Úřední deska
10.4.2018 26.4.2018 Obec Božanov - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Božanov Zobrazit dokument [158 kB], (94x) Úřední deska
9.4.2018 25.4.2018 Městský úřad Broumov - Veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnici č. III/3025 Broumov - Božanov Zobrazit dokument [546 kB], (223x) Úřední deska
9.4.2018 25.4.2018 Městský úřad Broumov - Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemnosti č.j. 4015/2018 OŽ Zobrazit dokument [138 kB], (96x) Úřední deska
29.3.2018 28.5.2018 Krajský úřad Hradec Králové - Informace o změně jízdního řádu Zobrazit dokument [1 MB], (144x) Úřední deska
23.3.2018 23.4.2018 Státní pozemkový úřad Praha - Veřejná nabídka pozemků Zobrazit dokument [817 kB], (129x) Úřední deska
7.3.2018 27.4.2018 Marius Pedersen a.s. - Svoz velkoobjemového odpadu - 26.4.2018 Zobrazit dokument [264 kB], (172x) Úřední deska
7.3.2018 25.4.2018 Marius Pedersen a.s. - Svoz nebezpečného odpadu - 24.4.2018 Zobrazit dokument [194 kB], (159x) Úřední deska
23.2.2018 27.3.2018 PRO KONZULTA Brno - Oznámení o dražební vyhlášce - Elektronické dražby dobrovolné Zobrazit dokument [808 kB], (132x) Úřední deska
23.2.2018 12.3.2018 Obec Božanov - Záměr prodeje nemovitého majetku Zobrazit dokument [598 kB], (147x) Úřední deska
13.2.2018 1.3.2018 Krajský úřad Královéhr.kraje - Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden2018) Zobrazit dokument [98 kB], (103x) Úřední deska
7.2.2018 12.3.2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu Zobrazit dokument [956 kB], (190x) Úřední deska
7.2.2018 23.2.2018 Exekutorský úřad Praha - oznámení o vydání dražební vyhlášky Č.j.: 054 EX 794/10-346 Zobrazit dokument [176 kB], (142x) Úřední deska
7.2.2018 16.2.2018 Obec Božanov - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Božanov Zobrazit dokument [175 kB], (122x) Úřední deska
27.1.2018 12.2.2018 Obec Božanov - Výsledky voleb v obci Božanov - 2.kolo prezidentských voleb Zobrazit dokument [113 kB], (120x) Úřední deska
16.1.2018 1.2.2018 Městský úřad Broumov - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Sloupenský Martin Zobrazit dokument [141 kB], (153x) Úřední deska
15.1.2018 31.1.2018 Obec Božanov - Rozpočtové opatření č.11/2017 ze dne 17.12.2017 Zobrazit dokument [1 MB], (106x) Schválené dokumenty rozpočtového hospodaření
13.1.2018 28.1.2018 Obec Božanov - Výsledky voleb v obci Božanov - 1.kolo volby prezidenta České republiky Zobrazit dokument [164 kB], (121x) Úřední deska
28.12.2017 26.1.2018 Obec Božanov - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky Zobrazit dokument [170 kB], (116x) Úřední deska
19.12.2017 31.12.2017 Obec Božanov - Stanovení 1. Zasedání okrskové volební komise Zobrazit dokument [101 kB], (107x) Úřední deska
18.12.2017 3.1.2018 Městský úřad Broumov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v obvodu ORP Broumov Zobrazit dokument [186 kB], (118x) Úřední deska
4.12.2017 5.3.2018 Úřad práce ČR - Publicita k čerpání prostředků ESF Zobrazit dokument [176 kB], (229x) Úřední deska
4.12.2017 31.12.2017 Obec Božanov - Rozpočtové opatření č.10/2017 Zobrazit dokument [307 kB], (139x) Schválené dokumenty rozpočtového hospodaření
4.12.2017 20.12.2017 Obec Božanov - obecně závazná vyhláška č.1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zobrazit dokument [856 kB], (151x) Úřední deska
4.12.2017 20.12.2017 Vak Božanov s.r.o. - Plán nákladů a zisku VaK Božanov na rok 2018 Zobrazit dokument [296 kB], (125x) Úřední deska
27.11.2017 13.12.2017 DSO Broumovsko - Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 2018, návrh střednědobého výhledu na období 2019-2021 Zobrazit dokument [644 kB], (210x) Úřední deska
27.11.2017 13.12.2017 DSO Broumovsko - Výkaz příjmů a výdajů Zobrazit dokument [91 kB], (177x) Úřední deska
27.11.2017 13.12.2017 Obecní úřad Božanov - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost p. Švec Filip Zobrazit dokument [145 kB], (119x) Úřední deska