19. zasedání Zastupitelstva obce

Tisk

Zveme Vás na veřejné 19.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 19.4.2018 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Došlá pošta
  4. Způsob financování a realizace stavebních projektů v roce 2018
  5. Záměr nákupu a prodeje pozemků
  6. Prodej pozemku p.p.č. 129/2
  7. Vývoj daňových příjmů k 31.3.2018
  8. Závěr