Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

20. zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 20.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 7.6.2018 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Schválení inventarizace majetku k 31.12.2017
 5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku PO MŠ Božanov za rok 2017
 6. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Božanov za rok 2017
 7. Prodej pozemku p.p.č. 321/2 v k.ú. Božanov
 8. Zřízení fondu obnovy vodovodů a kanalizací
 9. Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací
 10. Informace o realizaci stavebních akcí roku 2018
 11. Vývoj daňových příjmů k 30.4.2018
 12. Závěr