Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

17.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 17.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 30.11.2017 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Rozpočet obce na rok 2018
 5. Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Kalkulace vodného a stočného pro fakturační období 1.1.2018-31.12.2018
 7. Prodej pozemku pro výstavbu rodinných domů
 8. Nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžních plnění členů zastupitelstev
 9. Informace k výstavbě multifunkčního domu
 10. Vývoj daňových příjmů k 30.11.2017
 11. Závěr