Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

15.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 15.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 22.6.2017 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Závěrečný účet a účetní závěrka obce Božanov za rok 2016
 5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku PO MŠ Božanov za rok 2016
 6. Výstavba Multifunkčního domu - informace
 7. Založení společnosti Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o.
 8. Vyžazení majetku z evidence
 9. Nákup nemovitosti čp.3 stojící na st.p.č. 50/1,p.p.č. 111/1, 112/2 a část st.p.č. 57/2
 10. Vývoj daňových příjmů k 31.5.2017
 11. Závěr