14.zasedání Zastupitelstva obce

Tisk

Zveme Vás na veřejné 14.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná v files-folder-iconúterý 16.5.2017 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Došlá pošta
  4. Inventarizace majetku obce k 31.12.2016
  5. Založení příspěvkové organizace VaK Božanov
  6. Informace o nákupu nemovitosti čp.3 stojící na st.p.č. 50/1,p.p.č. 111/1, 112/2 a část st.p.č. 57/2
  7. Informace o výstavbě Multifunkčního domu
  8. Vývoj daňových příjmů k 30.4.2017
  9. Závěr