Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

14.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 14.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná v files-folder-iconúterý 16.5.2017 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Inventarizace majetku obce k 31.12.2016
 5. Založení příspěvkové organizace VaK Božanov
 6. Informace o nákupu nemovitosti čp.3 stojící na st.p.č. 50/1,p.p.č. 111/1, 112/2 a část st.p.č. 57/2
 7. Informace o výstavbě Multifunkčního domu
 8. Vývoj daňových příjmů k 30.4.2017
 9. Závěr