Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

13.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 13.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 23.2.2017 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Směna pozemků p.p.č. 32, 33, 12, 2707 za p.p.č. 1247/2, 1247/8 a 1247/10
 5. Organizační schéma činností provozovaných Obcí Božanov
 6. Informace o provozu čistírny odpadních vod
 7. Kulturní kalendář pro rok 2017
 8. Informace o nákupu nemovitosti čp.3 stojící na st.p.č. 50/1,p.p.č. 111/1, 112/2 a část st.p.č. 57/2
 9. Informace o výstavbě Multifunkčního domu
 10. Vývoj daňových příjmů k 31.1.2017
 11. Závěr