Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

12.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 12.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 1.12.2016 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Došlá pošta
 4. Směna pozemků p.p.č. 32, 33, 12, 2707 za p.p.č. 1247/2, 1247/8 a 1247/10
 5. Rozpočet obce na rok 2017
 6. Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. Kalkulace vodného a stočného pro fakturační období 1.1.2017 - 31.12.2017
 8. Nákup nemovitosti čp.3 stojící na st.p.č.50/1, p.p.č.111/1, 112/2 a část st.p.č.57/2.
 9. Prodej liniových pozemků z vlastnictví obce
 10. Výstavba multifunkčního domu
 11. Vývoj daňových příjmů k 30.11.2016
 12. Závěr