Obec Božanov

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

19.zasedání Zastupitelstva obce

Email Tisk PDF

Zveme Vás na veřejné 19.zasedání Zastupitelstva obce Božanov, které se koná ve files-folder-icončtvrtek 12.12.2013 od 19:00 hodin na sále Obecního domu.


Program:

 1. Zahájení
 2. Došlá pošta
 3. Vývoj daňových příjmů a finanční hospodaření v roce 2013
 4. Rozpočet obce na rok 2014
 5. Rozpočtový výhled na období r.2014 - r.2017
 6. Obecně závazná vyhláška č.1/2013
 7. Plnění programu rozvoje obce v roce 2013
 8. Různé
  1. Nákup pozemků
  2. Pronájem obecních pozemků
  3. Cena vodného a stočného pro rok 2014
  4. Vyřazení nepotřebného majetku
 9. Závěr