Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Spotřebitelské úvěry

Email Tisk PDF

Činnost poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Upozorňujeme, že dne 1. 12. 2016 vejde v platnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. K uvedenému datu se v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ruší živnost vázaná Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Nová právní úprava deklaruje poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jako zvláštní regulovanou činnost na finančním trhu a udělování oprávnění k této činnosti a dohled nad ní svěřuje České národní bance (ČNB). Stávající poskytovatelé či zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru mohou nadále ve své činnosti na základě živnostenského oprávnění pokračovat, jsou však povinni do tří měsíců od účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru – tedy do 28. 2. 2017 – podat v souladu se zákonem u ČNB žádost o udělení příslušného oprávnění. Marným uplynutím této lhůty oprávnění zanikají. Podají-li žádost ve lhůtě, provozují svou činnost nadále do doby rozhodnutí ČNB (viz. příslušná ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru).

Na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz) jsou uveřejněny informace o udělování oprávnění k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru (dohled a regulace – výkon dohledu – povolovací a schvalovací řízení – poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru).

Je odpovědností poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru ověřit si, zda vykonávaná činnost spadá do režimu nové právní úpravy, a podat u ČNB příslušnou žádost ve stanoveném termínu. Zároveň upozorňujeme na to, že se nejedná jen o osoby primárně se zabývající touto činností, ale novela se může týkat např. i obchodníků, kteří při prodeji zboží na splátky nabízejí zprostředkování úvěru svým zákazníkům.

Podnikatelé, jejichž činnost nebude vyžadovat rozhodnutí ČNB, by měli mít oprávnění pro živnost volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 ž 3 živnostenského zákona, obor Zprostředkování obchodu a služeb.

Případné další informace poskytneme na tel. 491504211,214 a 233 či přímo na našem odboru.

Ing. Miloš Hartman, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Broumov