Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Svoz nebezpečného odpadu 2016

Email Tisk PDF

Obec Božanov a společnost Marius Pedersen a.s. , si Vás dovoluje upozornit, že dne 26.4.2016 zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany.

Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů: Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ), baterie ( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory,monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC,mikrovlné trouby,mobily,rádia,vysavače,žehličky apod.)

Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.

Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů . Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2016.

Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla. Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.

SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Úterý 26.4.2016 Božanov:

  • horní část otočka autobusu 15.30 – 15.40 
  • u obecního úřadu 15.45 – 15.55 
  • dolní část u kontejneru na plast 16.05 – 16.15 

Případné dotazy zodpoví : Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 491 524 691, 606 632 232