Obec Božanov

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Svoz velkoobjemového odpadu 2016

Email Tisk PDF

Obec BOŽANOV a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje upozornit, že dne 28.4.2016 pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu.

Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky

Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu . Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak , aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů.

1. Popelářské auto bude sbírat - Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek , koberce , atd, Ostatní odpad musí být v pytlích , krabicích nebo svázaný tak , aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.

2. Avia bude sbírat - Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd ) Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.

Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a proto Vás tímto prosíme o dodržení podmínek uložení . Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu . Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.

Neodvezeme lednice,televize,elektrozařízení a nebezpečné odpady. Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 26.4.2016 odpoledne z jednotlivých stanovišť dle rozpisu.

Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví: Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 491 524 691, 606 632 232